Notice & Takedown Formulier

Managed WordPress Hosting

Notice & Takedown Formulier

  • Door dit formulier in te vullen en naar ons te versturen, kun je een klacht melden over materiaal of informatie welke op onze of een door ons gehoste website te vinden is.
  • Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen één werkdag behandelen, zo nodig in overleg met een adviseur.
  • Indien het gaat om een spoedgeval, zullen wij de klacht binnen behandelen om verdere schade te voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.
  • Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren in behandeling.
  • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren jouw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.

Vul de volgende gegevens in:


Is geprobeerd de website zelf te benaderen?
Zo ja; welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen?
Is er sprake van een spoedmelding?
Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de Website directe en grote schade veroorzaakt bij jou. Wij beoordelen jouw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. Zo ja; motiveer de reden van de spoedmelding:
Verklaring:
O Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld, de verstrekte informatie klopt en ik, de melder zal alle schade vergoeden als blijkt dat ik onjuiste informatie heb verstrekt.